Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu

Pavouček dětem
Veronika Tomanová
Smetanova 1023
Náměšť nad Oslavou
675 71 

IČ: 71847324 DIČ: CZ8460254561 

Odpovědná osoba a kontakt

Veronika Tomanová +420 724 312 702

Zkrácená verze obchodních podmínek
(celé obchodní podmínky najdete níže)
 
 
  • Tím, že vložíte zboží do košíku, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte dle zákona kupní smlouvu. 
  • Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 1 měsíce bez udání důvodů, zboží ale musíte převzít a následně poslat zpět na naši adresu.
  • Přebíráte li balíček od dopravce, vždy si pečlivě zkontrolujte, zda není poškozený. V případě že poškozený je, balíček nepřebírejte. Pokud je balíček v pořádku, ale poškozené je zboží (rozbité nebo něco jiného nebude v pořádku), stačí poslat foto emailem a hned to vyřešíme k vaší spokojenosti....Na vrácení zboží máte jeden měsíc.
  • Na všechno zboží máte záruku 2 roky od data převzetí.
  • Reklamaci můžete uplatnit osobně nebo písemně.
  • Storno objednávky je možné pouze do 24 hodin.
 
 
 
 
Obchodní podmínky 
 

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Pavouček dětem a nebudou poskytnuty třetím osobám (vyjma osob uvedeným v Podmínky ochrany osobních údajů) ani jinak zneužity. Potvrzením objednávky souhlasím se zasíláním nabídkových emailů z internetového obchodu firmy Pavouček dětem, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nakládání s poskytnutými údaji osobními údaji podléhá Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679). 

Nabídkové emaily budou zasílány maximálně osm krát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50 kB. Službu zasílání novinek emailem můžete kdykoliv zrušit na emailové adrese:info@pavoucek-detem.cz, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její Expedicí – do 24 hodin. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – emailem.

V detailu každého výrobku je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 24 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat emailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo objednávky.

 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci

Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou PPL.

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 69 Kč (platba předem) nebo 139 Kč (platba při převzetí-dobírka).

Cena přepravy zahrnuje možnost večerního doručení (volitelně) a telefonické kontaktování zákazníka, pro případnou změnu doby či místa doručení.

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

Zboží doručováno na výdejní místa Zásilkovny.

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 69 Kč (platba předem) nebo 99 Kč (platba při převzetí-dobírka).

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo jeli porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován emailem.

 

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datumem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; neníli takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 30 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

∙ na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 130dnů od převzetí plnění,

∙ na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

∙ na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

∙ na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušili Kupující jejich originální obal,

∙ na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

 

7) Doručení a dodací podmínky

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu Českou poštou.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 7 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

 

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.

Platba převodem – při výběru této možnosti obdržíte podklady k platbě e-mailem se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme dopravcem a při převzetí toto zboží uhradíte.

 

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

 

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

a) V případě reklamace pošlete zboží zpět doporučenou zásilkou České pošty. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího.

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

b) Ihned po obdržení zboží obdržíte informace o převzetí zboží

c) Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

d) Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

e) Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například faktura, paragon, záruční list a jiné.

f) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

g) Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

h) Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

ch) U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

i) O vyřízení reklamace budete informováni emailem, případně SMS. Stejně jako při

dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

Pokud žádáte opakované poslání vámi objednaného zboží z důvodu nedoručení na adresu - účtujeme si manipulační poplatek 49 Kč + dopravné.

Storno poplatek při zrušení objednávky 150 Kč.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Pavouček dětem

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.